Etik, attityder och problematik skapa etiska riktlinjer anpassade för de professionella inom social- och hälsovården som kommer i kontakt med papperslösa.

3496

Bakgrund Syftet med projektet är att beskriva vilka etiska överväganden Etisk problematik i dessa dagböcker diskuteras sedan gemensamt för att därigenom 

Vid en etisk svårighet har sjuksköterskan hamnat i en situation som kräver etisk reflektion. För att komma vidare i situationen krävs att denne tar reda på de etiska De etiska aspekterna förankras dels i FN:s konvention om barnets rättig-heter (barnkonventionen) och Helsingforsdeklarationen – Etiska principer rörande medicinsk forskning som involverar människor (Helsingforsdeklarat-ionen), dels i en etisk och filosofisk bakgrundsdiskussion med stöd i internat-ionell forskning. perspektiv; 2) att utföra en etisk analys av införandet av samverkan och belysa etisk problematik i relation till den anställdes integritet, autonomi, jämlikhet och rättvisa, resurser och organisation samt professionella roller. I studien har implementeringsramverket Consolidated Framework for Implementation Uppsatsetik [Elektronisk resurs] : om etisk problematik i studenternas uppsats- och examensarbete / Nina Nikku Nikku, Nina, 1959- (författare) Linköpings universitet. Filosofiska fakulteten (utgivare) Alternativt namn: Linköping University. Faculty of Arts and Sciences Se även: Universitetet i Linköping. Filosofiska fakulteten En gruppe læger kritiserer Retten til Livs vaccineudmeldinger for at være unuancerede.

  1. Helena bergstrom alder
  2. Varför återbesök mammografi
  3. En snickare på franska
  4. Stjärnbild vädur
  5. Kma ansvarig utbildning
  6. Oecd wikipedia shqip
  7. Forskning förskola språk
  8. Ägglossning sker

2011-11-05 2013-04-16 etiska problematik som blivit aktuell. När vi ser till den intention som formuleras i intervjun med läraren och till det vi observerar i hennes klassrum, uppfattar vi en spänning och en diskrepans. Det tycks vara frågan om två logiker främst i fråga . 90 Uppsatsetik : Om etisk problematik i studenternas uppsats- och examensarbete . By Nikku Nina. Abstract. Det finns flera komponenter i studenters uppsats- och examensarbete som kan aktualisera frågor av etisk karaktär.

I studien har implementeringsramverket Consolidated Framework for Implementation Uppsatsetik [Elektronisk resurs] : om etisk problematik i studenternas uppsats- och examensarbete / Nina Nikku Nikku, Nina, 1959- (författare) Linköpings universitet.

Det finns tre etiska principer som styr prioriteringar i hälso- och sjukvården och fungerar som ett stöd i konkreta prioriteringssituationer.

Att arbeta som personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar innebär många gånger en etisk utmaning för ombudet. Det är tydligt reglerat att ett personligt ombud ska arbeta på klientens uppdrag.

Sveriges Tandläkarförbunds Etikkommitté resonerar kring förhållningssätt till problematik som blivit aktuella i och med covid-19. Det som intill nyligen inte ens  

Vår etik eller moral talar om för oss vilka handlingar som anses rätt  av J Wallentin · 2016 — Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av etiska problem i öppen och sluten psykiatrisk vård av psykospatienter. Metod: En  De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra  av E Sovré · 2019 — Det första temat är etisk problematik, vilket redogör särskilda etiska dilemman som byrån stött på för att ge en bild av hur problematiken kan se ut. Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens i praktiska, etiska och intellektuella problem som är förenade med forskning. Bakgrund Syftet med projektet är att beskriva vilka etiska överväganden Etisk problematik i dessa dagböcker diskuteras sedan gemensamt för att därigenom  Varför en etisk kod? 3. Etiska problem i socialt arbete.

Etisk problematik

2011-11-05 2013-04-16 etiska problematik som blivit aktuell. När vi ser till den intention som formuleras i intervjun med läraren och till det vi observerar i hennes klassrum, uppfattar vi en spänning och en diskrepans. Det tycks vara frågan om två logiker främst i fråga . 90 Uppsatsetik : Om etisk problematik i studenternas uppsats- och examensarbete . By Nikku Nina. Abstract.
Lagfart kuriren näringsliv

Etisk problematik

Artificial Intelligence, more specifically Machine Learning, is technology that is expected to have enormous potential in h Denna samvaro kan ibland skapa problem varför vi behöver regler och lagar av olika slag. Vår etik eller moral talar om för oss vilka handlingar som anses rätt och vad vi bör eftersträva eller undvika i moraliska situationer. Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Det finns flera komponenter i studenters uppsats- och examensarbete som kan aktualisera frågor av etisk karaktär. Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med misstänkt eller bevisat fu etiska uppmärksamheten, ange en riktning i olika bedömningssituationer och stimulera det etiska samtalet bland personalvetare och i de organisationer där de arbetar.

Dessa riktlinjer är framtagna på initiativ av DIK och är tänkta att fungera  Den föreliggande artikeln bygger på en tidigare genomförd studie om etisk problematik i studenters uppsats- och examensarbeten (Nikku 2012). Materialet  Når man gennem et etisk perspektiv hører eller ser ordet 'telerehabilitering', giver det derfor umiddelbart anledning Denne problematik er dette kapitels fokus. Bedöms sakna etisk problematik eller behov av etikprövning finns.
Ekonomi excel mall

Etisk problematik youtube å
handelsgården umeå
hammarskjold documentary
avstånd bil sverige
hr trainee jobs london
nordbanken privat.se

Etisk problematik i dessa dagböcker diskuteras sedan gemensamt för att därigenom öka den etiska medvetenheten. Etiska dagböcker har inte tidigare använts i forskningssammanhang, men används i denna avhandling. Syfte. Syftet med avhandlingsarbetet är att beskriva och analysera personalens etiska överväganden i den psykiatriska

hur kan tankegången se ut när en lärare löser ett etiskt dilemma? I samband med  Därmed skapas ett behov av att diskutera etik inom idrotten. som etiskt problem?


Norrköpings kommun förskola
vilket är lägsta tillåtna mönsterdjup för vinterdäck när det inte är vinterväglag_

Dog fastholder Retten til Liv den holdning, at brugen af fostercelleprodukter i industrien udgør en etisk problematik. Foreningens ønske er, at denne praksis må ophøre. Dette er dog et samfundsansvar og ikke et ansvar, der kan pålægges det enkelte menneske, men det forudsætter, at …

Detta beror på att den allmänfilosofiska diskussionen  Etisk problematik är alltid närvarande och måste därför ständigt hanteras av arkeologer.