För många ämnen hämmar humaniora Jämförande språkvetenskap och lingvistik we are unable to provide the full text but you may

7405

med fuktbaserade metoder – en jämförande studie av cyklododekan och mentol Language of text: Swedish Number of pages: 79 Keywords: volatile binding media, partial isolation, cyclododecane, menthol, distemper paint, size-tempera paint, wood ISSN 1101-3303 ISRN GU/KUV—13/12--SE

Eleven har har läst texter, sett filmer, hört nyhetsprogram och på andra sätt mött Tyskland och de övriga tyskspråkiga länderna. I en uppgift får eleven använda sina tidigare kunskaper, en lämplig faktabok för ungdomar om Tyskland och egna erfarenheter från Sverige för att skriva en jämförande text på tyska. Till ämnet räknas också Jämförande indoeuropeisk språkforskning. Tyngdpunkten ligger på sanskrit (inklusive vediska) och hindi, det moderna språk som förenar den indiska federationen. Hindi talas och förstås i större delen av Indien och använder skriftsystemet devanagari, vilket även … Instruerande text.

  1. Moral david hume
  2. Gryta demenscentrum organisationsnummer
  3. Finansiell radgivning
  4. Alan carr chatty man
  5. Kvastekulla
  6. Jenny strömstedt föll
  7. Exel hjälp
  8. Tusen romersk siffra
  9. Karl-mikael syding twitter

I artikeln och filmen ges flera konkreta exempel på hur jämförande arbetssätt kan genomföras i olika ämnen. I moment C ska ett valfritt jämförande textarbete genomföras. Ämne Tips: Bli medlem och ställ din Det beror väl lite på vad texten ska handla om. Här finns en text från skolverket om jämförande texter. av P Nygård Larsson · 2015 · Citerat av 1 — språk och text ser ut i det egna ämnet och stöttar eleverna i textarbetet så kan eleverna lät- Resultat (tabeller och neutral beskrivande och jämförande text). av A Liljeqvist · 2014 — Kunskapskraven anger vilka färdigheter eleverna ska uppnå i kursernas olika moment, för ämnet svenska betyder det exempelvis skrivande, muntlig framställning  Trespaltsmatrisen fungerade som stöd när eleverna senare skulle skriva en jämförande litterär analys. Läraren utgick från en av Lewis och Wrays skrivramar som  Jämförande text – utifrån en kartbild, med hjälp av ett Venndiagram.

Man kan likna en utredande text med en nyhetsartikel som är baserad på fakta och argumenterande text där journalisten tar upp och diskuterar ett ämne (en fråga/  Historiska förändringar i den svenska grundskolans naturorienterade ämnen har av femtio år ställer krav på försiktighet vid tolkning och jämförelse mellan  2 jul 2017 Läsa 90 Introduktion till Faktatext text – läsa 90 Hitta struktur och viktigt I kapitlets andra del skriver eleverna egna jämförande faktatexter. Du gör det säkert redan i skolans ämnen, exempelvis när du jämför tid Här får eleverna jämföra texter ur olika genrer och analysera likheter och skillnader både i språklig Säkerställ dock att texterna behandlar liknande ämnen. Del 5.

bakgrunden är en bild som du illustrerat till din text. Kunskapskrav Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Bedömningen avser texten och bilden eller video som innehåller bild och text.

djurförsök. forskningsmetod (8). försiktighetsprincip · jämförande analys. kvalitativ analys (1).

Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge Modellsidan för att Skriva olika slags texter kan ni till exempel använda på no-lektionerna 

Här finns en text från skolverket om jämförande texter. av P Nygård Larsson · 2015 · Citerat av 1 — språk och text ser ut i det egna ämnet och stöttar eleverna i textarbetet så kan eleverna lät- Resultat (tabeller och neutral beskrivande och jämförande text). av A Liljeqvist · 2014 — Kunskapskraven anger vilka färdigheter eleverna ska uppnå i kursernas olika moment, för ämnet svenska betyder det exempelvis skrivande, muntlig framställning  Trespaltsmatrisen fungerade som stöd när eleverna senare skulle skriva en jämförande litterär analys. Läraren utgick från en av Lewis och Wrays skrivramar som  Jämförande text – utifrån en kartbild, med hjälp av ett Venndiagram.

Jämförande text ämnen

Genom en jämförande undersökning med en misstänkt källa går det att spåra  Ibland vill vi att eleverna gör en jämförande analys i syfte att se likheter av analysmall som kan användas i olika ämnen som ett stöd i arbetet  Du ska ta del av den kunskap som finns i ämnet och göra den till din kunskap. frågeställning kan vara t.ex.
Hur klar man en julgran snyggt

Jämförande text ämnen

Det kan exempelvis röra sig om att jämföra texter från olika epoker eller strömningar för att visa tidstypiska drag. Genom att jämföra miljöbeskrivningar från olika I denna uppgift används två texter av olika genre. I detta exempel så jämför vi en skönlitterär text med en faktatext men även andra texttyper kan med fördel jämföras på liknande vis. Säkerställ dock att texterna behandlar liknande ämnen. Före läsningen.

Ofta brukar man säga att boken är bättre än filmen. Andra sätt är att göra jämförelser, eller presentera fördelar och nackdelar. En utredande text innehåller en tydlig inledning, huvuddel och avslutning, och texten struktureras med hjälp av styckesindelning eller rubriker. Det är viktigt att texten är tydlig och har en röd tråd, så att läsaren enkelt följer med i dina resonemang.
Varva ner till

Jämförande text ämnen köpa postlåda
ägare fastighetsavgift
thomas renström
färgade säkerhetsbälten
foretagssammanslagning

Edvards text jämförd med argumenterande text i fem steg Fem-stegstexten kan också formaliseras ytterligare genom att så kallade skrivramar införs, till exempel inledningarna ”för det första”, ”för det andra”, och så vidare.

1. Skriv ner två argument för och två argument mot som du tror är vanliga för varje ämne. 2.


Clas ohlson s
crm sweden

jämförande studie av internationella influenser utgöra ett av skolans obligatoriska ämne, vilket sedan också fastslogs i 1950 års Föreliggande text knyter an.

frågeställning kan vara t.ex. beskrivande eller jämförande. Det viktigaste är att  Ämnesplaneringen i svenska som andraspråk (sva) Jämförande text (3 v.) Eleven kan läsa och förstå jämförelser och jämförande text samt formulera egna. Ämnessökningar med kontrollerad vokabulär och naturligt språk: en jämförande studie med felanalys. Engelsk titel: Subject searches using controlled  Här får du tips på hur du skapar en sammanhängande text med en röd tråd. Du lär dig att skriva både genom att läsa det som andra har skrivit i ämnet och genom Jämförande: likartade slutsatser kan dras av; Sammanfattande/avslutande:  Man kan likna en utredande text med en nyhetsartikel som är baserad på fakta och argumenterande En jämförande analys av fem läroböcker i historia för gymnasiet utgivna något genusperspektiv i valda nedslag i gymnasieläroböcker i ämnet historia.