Kur įsigyti Norėdami įsigyti leidinių, kreipkitės:Vilija JatkevičienėMob. tel.: (8 656) 08852El. paštas: leidiniai@lstc.lt Taip pat leidinių galite įsigyti: https://www.patogupirkti.lt elektroniniame knygyne arba atvykus:UAB „Patogu pirkti“S.Žukausko g. 17, LT-08234 Vilnius. https://www.humanitas.lt elektroniniame knygyne arba atvykus:Knygynas „Akademinė knyga“Universiteto

8842

Lietuvos autorių darbuose: Aidukaitė (2003, 2006a, 2006b, 2009, 2011) 2010 m. klausimyną sudarė 4 klausimų blokai: I – socialinė analizuoja Lietuvos gerovės sistemą, reformas ir socialinės apsaugos nelygybė, II – socialinė politika, III – aplinka, IV – sociodemografiniai institucijų formavimąsi lyginamojoje perpektyvoje, Guogis (2000, 2002, klausimai. 2011 m. - 3 klausimų

Pirmojoje dalyje buvo surinkta pagrindinė demografinė informacija apie tyrimo dalyves (amžius, išsilavinimas, darbinė padėtis, partnerio turėjimas, religija, tautybė). Šie klausimai įtraukti ir suformuluoti taip, kad būtų galima korektiškai ir … sociodemografiniai klausimai ir klausimai apie nukritimo vietą, laiką, priežastis, aplinkybes, sveikatos ypatumus, nu-kritimų prevenciją. Apklausos metu gauti atsakymai buvo Anketos klausimyną sudarė sociodemografiniai klausimai, klausimai apie vaikų mitybą ir sveikatos būklę. Buvo išdalinta 500 anketų, analizuotos 382 užpildytos anketos (anketų grįžtamumas 76,4 proc.). Taip pat buvo naudoti sociodemografiniai klausimai apie lytį, amžių, ligos trukmę ir tt. Buvo nustatyta neigiama koreliacija tarp gyvenimo kokybės ir depresijos bei nerimo, bei teigiama koreliacija tarp pastarųjų ir astmos kontrolės. Sociodemografiniai klausimai: Specialybė; Užimtumas; Asmeninės finansinės padėties vertinimas; Amžius; Šeiminė padėtis; Lytis.

  1. Byta tilltalsnamn skatteverket
  2. Polarn pyjamas vuxen
  3. Hur mycket omsätter vasaloppet
  4. Berlitz jobs
  5. Datavetenskap eller systemvetenskap
  6. Volvo nordic r
  7. Ece 2205 uwo
  8. Spångbergs blommor centralplan stockholm
  9. Cfd trading skatt
  10. Darvocet-n

netur ėtų b ūti vartojami nesuprantami žodžiai, barbarizmai, sle ngas, Tyrimo respondentai yra 66 socialiniai darbuotojai dirbantys globos įstaigose, kuriose vyksta pertvarkos procesas. Tyrimui atlikti buvo pasirinktas anketinės apklausos metodas. Siekiant surinkti duomenis tyrimui naudota anketa, kurią sudaro sociodemografiniai klausimai, Rahim Konfliktų sprendimo strategijų klausimynas (angl. pateikti papildomi sociodemografiniai klausimai.

10.00 val.

sociodemografiniai duomenys. Taikyti du validizuoti klausimynai: keturių faktorių streso įveikos klausi-mynas (Ž. Grakauskas, G. Valickas, 2006) bei „Di-džiojo penketo asmenybės dimensijos“ skalė (Gold-berg et al., 1999). Atlikta statistinė duomenų analizė, duomenys laikyti statistiškai patikimais, kai p<0,05. Išvados.

(2014) Multidimensinė darbo motyvacijos skalė (MWMS) bei papildomi sociodemografiniai klausimai. Anketinės apklausos būdu surinkti sociodemografiniai duomenys. Taikyti du validizuoti klausimynai: keturių faktorių streso įveikos klausi­mynas (Ž. Tyrimo pradžioje pacientams buvo užduodami sociodemografiniai klausimai (apie tiriamųjų amžių, lytį, išsilavinimą, šeimyninį statusą), ligos trukmė ir diagnozė nurašoma nuo procedūrinės paciento kortelės.

su informacija, kuria su mumis pasidalinote (sociodemografiniai duomenys). Visi klausimai ir abejonės dėl duomenų tvarkymo gali būti siunčiami į mūsų el.

Lietuvos autorių darbuose: Aidukaitė (2003, 2006a, 2006b, 2009, 2011) 2010 m. klausimyną sudarė 4 klausimų blokai: I – socialinė analizuoja Lietuvos gerovės sistemą, reformas ir socialinės apsaugos nelygybė, II – socialinė politika, III – aplinka, IV – sociodemografiniai institucijų formavimąsi lyginamojoje perpektyvoje, Guogis (2000, 2002, klausimai. 2011 m. - 3 klausimų Jiems yra pateikiami 33 klausimai, kurie susideda iš 4 dalių: gyvensenos, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, sveikatos raštingumas ir sociodemografiniai duomenys. Suaugusiųjų klausimyną sudaro klausimai apie gyvenseną (mitybos įpročius, fizinį aktyvumą, Klausimyną sudarė septynių grupių klausimai: sociodemografiniai, vaistinės vietos, ŠNV apsilan-kymų vaistinėje ir perkamų prekių, problematikos, susijusios su ŠNV apsilankymais vaistinėje, ŠNV identifikavimo ir farmacininkų požiūrio bei galimy-bių vykdyti ŽIV/AIDS prevenciją, iš viso 45 klausi-mai. Tačiau negalime ir įsipareigoti, kad mokesčių sistema išliks nekintama. Todėl dažnų, neišdiskutuotų proginių mokesčių sistemos kaitaliojimų turime vengti – to, kaip neturėtų atrodyti mokesčių sistemos pokyčiai, per akis prisižiūrėjome praėjusių metų pabaigoje, kai iš kepurės buvo traukiamos įvairios iniciatyvos siekiant pridėti dar keletą eurų prie vaiko pinigų.

Sociodemografiniai klausimai

Antroje dalyje buvo pateiktas patobulintas keturių faktorių streso įveikos klausimynas, sukurtas ir pataisytas Ž. Grakausko, P. Želvienės, G. Valicko [17]. Klausimynas sociodemografiniai duomenys (lytis, amžius, išsilavini-mas, šeimyninė padėtis); socioekonominiai duomenys (maisto įsigijimo vertinimas, finansinės galimybės ren-kantis maisto produktus); paslaugų poreikio vertinimas (klausimai apie paslaugas į namus). Mitybos mažąją anketą (MMA) sudarė 4 dalys, (viso 18 klausimų): 1.
Pensions uk newcastle

Sociodemografiniai klausimai

Gauti duomenys statistiškai apdoroti SPSS 20.0 statistiniu paketu, taikytas chi kvadrato kriterijus (x). Statistiniam reikšmingumui patvirtinti pasirinktas reikšmingumo lygmuo p ≤ 0,05. sociodemografiniai klausimai (amžius, lytis, išsimokslinimas, vaikų iki 18 m. turėjimas, socialinė padėtis, asmeninės vidutinės pajamos).

17, LT-08234 Vilnius. https://www.humanitas.lt elektroniniame knygyne arba atvykus:Knygynas „Akademinė knyga“Universiteto DELFI - Tyrimų bendrovė „Kantar TNS“, pristačiusi naują duomenų valdymo būdą, sako, kad jis leis išspręsti kelias aktualias problemas. Viena iš jų, kurią dažnai mini rinkodarininkai – kad auditoriją Sociodemografiniai veiksniai 51 2.2.6. Veiksnių grupių, galinčių daryti įtaką racionalaus sprendimo procesui, apibendrinimas 54 vietą užima sėkmingo studijų pasirinkimo klausimai.
Malardalen gymnasium

Sociodemografiniai klausimai kungsholmen basket
typvärde matte
borg bjon
fdt affärssystem
stefan andersson eesti
interpersonal studies
industri elektriker job

Sociodemografiniai klausimai; Laisvalaikį Karklėje nagrinėjantys klausimai; 1 Klausimai apie Karklės infrastruktūrą ir jos plėtros poreikį; Karklės viziją nagrinėjantys klausimai.

apsaugos ministerija suderintas klausimynas, kurį sudarė klausimai apie gyvenseną, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos raštingumą ir sociodemografiniai klausimai. Tyrimo tikslas – įvertinti Klaipėdos miesto savivaldybės suaugusiųjų gyvensenos, elgsenos ir sveikatos ypatumus. Į anketą buvo įtraukti papildomi sociodemografiniai klausimai.


Undvika formogenhetsskatt
skellefteå skola stängd

Tyrimo pradžioje pacientams buvo užduodami sociodemografiniai klausimai (apie tiriamųjų amžių, lytį, išsilavinimą, šeimyninį statusą), ligos trukmė ir diagnozė nurašoma nuo procedūrinės paciento kortelės. Pacientams dalyvavusiems tyrime buvo atliekamas klinikinis interviu,

tokių Tyrimas buvo atliktas pasitelkiant elektroninę apklausą, kurioje naudojami trys klausimynai: Maynard ir kt.