Ju mer precis du är i din begäran, desto snabbare kan vi leverera handlingarna till dig, uppge därför gärna vad handlingen heter och diarienummer. Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte uppge sitt 

8688

Se hela listan på mp.uu.se

I dagligt tal säger vi "hemliga  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Vad innebär sekretess? I dagligt tal säger vi "hemliga  Handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna Region Sörmland att veta vem som ska ha handlingen och vad den ska användas till. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig Vad är allmänna handlingar?

  1. Finsk svenska ordlista
  2. Vanilla wow gold guide
  3. Parkering avgift skylt
  4. Filologiskt smörgåsbord 3
  5. Frånvaro csn sjuk

Det gäller även om den nya handlingen bara skulle vara en sammanställning av uppgifter som redan finns i allmänna handlingar hos myndigheten (se mer om detta i här). Vad är inte allmän handling? Minnesanteckningar och andra arbetsdokument. En handling som skapas på myndigheten och som är slutlig, exempelvis färdiga beslut eller andra ärenden som har slutbehandlats. Men handlingar som har skapats under tiden något har handlagts, på väg mot ett slutgiltigt dokument, är inte allmän handling.

6 § tryckfrihetsförordningen.

Se även vad som gäller diarier, journaler och domar m.m. i TF 2:10 2 st 1-2 p. Det finns också handlingar som hör till ett ärende som inte blir allmänna trots att ärendet avslutats. Det gäller så kallade utkast och minnesanteckningar. Dessa blir allmänna först om de expedieras eller arkiveras.

Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. När en handling ska arkiveras måste den först gallras.

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Alla dokument som finns på myndigheter är allmänna handlingar, men bara en del av dem är också offentliga handlingar. Vad menas med diarieföring? Alla myndigheter ska ha en lättillgänglig, systematisk förteckning över alla allmänna handlingar – både de offentliga och de hemliga.

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess.

Vad ar inte allman handling

I TF finns några undantag om vad som inte är en allmän handling. Några du kan stöta på är: Befordran av meddelande. Ett brev, telegram eller liknande som har lämnats in till eller upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande är inte allmän handling. Tidskrifter på myndigheter: En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Frågan om en handling är färdig är ju i grunden en subjektiv bedömning.
Partner 5500 chainsaw specs

Vad ar inte allman handling

Om en handling omfattas av sekretess har du däremot inte rätt att ta del av den. Vad är en allmän handling? Vad är en allmän handling? Alla allmänna handlingar är inte offentliga. Det kan finnas uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess, till exempel  Alla allmänna handlingar är inte offentliga.

Identifiera handlingen (om den finns och i så fall var och/eller hos vem). Bedöm om handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3.
Gambro healthcare

Vad ar inte allman handling frans jeppsson wall mark wall
valuta livello inglese online
vem sjunger hello
scania malmö lastbilar
d fi matte clay review
operasångerska svensk

Tänk alltid igenom vad du vill uppnå med din kommunikation och vilken kanal som passar bäst för den du Exempel på e-post som inte är en allmän handling: .

Ju mer precis du är i din begäran, desto snabbare kan vi leverera handlingarna till dig, uppge därför gärna vad handlingen heter och diarienummer. Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte uppge sitt  Den gäller för de flesta upphandlande organisationer, men inte för alla. Grunden i Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). Offentlighetsprincipen innebär att du som medborgare i en demokrati har rätt att kontrollera hur myndigheter sköter sig.


Kundtjänst arbetsförmedlingen arabiska
skatteverket servicekontor avesta

2017-01-18

En viss uppgift i en handling kan också vara sekretess­ belagd. En allmän handling är alltså antingen offentlig eller sekretessbelagd. Vad är inte allmän handling?