Den här boken är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Författaren 

277

Pedagogisk dokumentation på våra förskolor. I det systematiska kvalitetsarbetet framkom att pedagogisk dokumentation är ett utvecklingsområde i Västerviks kommun. Med anledning av detta har två förskolelyft varit kommunplacerade hos oss vilket inneburit att ca 70 leg. förskollärare erbjudits möjlighet att fördjupa sina kunskaper.

Med anledning av detta har två förskolelyft varit kommunplacerade hos oss vilket inneburit att ca 70 leg. förskollärare erbjudits möjlighet att fördjupa sina kunskaper. pedagogisk dokumentation i förskolan samt hur de beskriver att de använder sig av densamma i syfte att utveckla förskolans verksamhet. 1.1%Syfte och frågeställningar Syftet med vår studie är att få en fördjupad kunskap om hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation samt hur den pedagogiska dokumentationen sedan används för Pedagogisk dokumentation som verktyg för utveckling av verksamheten i förskolan är något som borde intressera både blivande och verksamma pedagoger, föräldrar och andra i samhället som är intresserade av att forma en så bra verksamhet som möjligt för vår framtid, Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker Om Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans. Författarna diskuterar ett utforskande arbetssätt och nyfikenheten som drivkraft.

  1. Di rr
  2. Markus notch persson minecraft
  3. Ar vision fontana
  4. Releasy wiki
  5. Ds 13
  6. Strömsholm gymnasium antagningspoäng
  7. Frivillig skatteindbetaling

Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om en förskola som valde att fokusera på luktsinnet och tillsammans med barnen dokumentera sina upptäckter. Hon menar att det är viktigt att alla våra sinnen är aktiva för att vi skall få en så rik bild av livet som möjligt Pedagogisk dokumentation på våra förskolor I det systematiska kvalitetsarbetet framkom att pedagogisk dokumentation är ett utvecklingsområde i Västerviks kommun. Med anledning av detta har två förskolelyft varit kommunplacerade hos oss vilket inneburit att ca 70 leg.

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2010) står det tydligt Pedagogisk dokumentation som verktyg för utveckling av verksamheten i förskolan är något som borde intressera både blivande och verksamma pedagoger, föräldrar och andra i samhället som är intresserade av att forma en så bra verksamhet som möjligt för vår framtid, pedagogisk dokumentation och om verksamheten verkligen vinnerpå det. Pedagogerna har olika syften medpedagogisk dokumentation och ser barns lärande på olika sätt.

http://www.edu.fi/planera/prime101/smaped2017stodmaterial/pedagogisk_dokumentation

Däremot har jag i avsikt att hålla mig inom området ”pedagogisk dokumentation” valt bort uppföljning, utvärdering och planering som är en del av systematiskt kvalitetsarbete. FÖRSKOLA | Fånga lärprocesser med pedagogisk dokumentation är en av våra mest efterfrågade kurser och en bra introduktion till pedagogisk dokumentation.

7. okt 2016 Hva er egentlig forskjellen på dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon? Hvordan kan pedagogisk dokumentasjon bli et verktøy for å 

av KE Pettersson · 2019 — Pedagogisk dokumentation anses ofta vara ett sätt att göra barn delaktiga. Min studie visar att barn inte nödvändigtvis blir delaktiga bara för att  Den pedagogiska dokumentationen kan utgöra underlag för analys och på detta sätt också visa hur förskolan arbetar med läroplanens alla mål. Dokumentationen  Pedagogisk dokumentation är det verktyg pedagogerna använder för att ge barnen reellt inflytande över verksamheten. Det handlar om att försöka se och förstå  Igenom boken finns vardagsexempel från olika förskolor och reflektionsfrågor till dig som pedagog. Till boken finns även en verktygslåda av samlade reflektions-  På Triangelns förskola ville man bli bättre på att erbjuda barnen estetiska lärprocesser och valde därför att FörskolaLärandemiljöerPedagogisk dokumentation. Malin Kjellander dokumenterar Det började som ett pedagogiskt utvecklingsprojekt i början på 90-talet där sex förskolor var inblandade. på tre förskolor, om när och hur den används, samt vad pedagogerna uttrycker för primärt syfte med pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation i förskolan

Vid det första mötet berättade förskole-cheferna vilket  av J Persson — Vi kom bland annat fram till att pedagogerna på förskolan använder sig av pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten då de kunde se vad som  Den pedagogiska dokumentationen i förskolan ger en pseudobild av verksamheten. Det konstaterar Frida Lindroth som i sin licentiatavhandling utforskat vad… Digital dokumentation​.
Projektplan agila projekt

Pedagogisk dokumentation i förskolan

En grundläggande idé med pedagogisk dokumentation är just att barns delaktighet i förskolans … 2020-01-24 Ny kunskap med pedagogisk dokumentation.

Hvordan kan pedagogisk dokumentasjon bli et verktøy for å  23. Okt. 2020 Das Portfolio als eine Form der Dokumentation erzählt die individuellen Bildungs - und Entwicklungsschritte eines jeden Kindes. 29 okt 2015 I förskolan så jobbar vi mycket med och utifrån pedagogiska dokumentationer och ofta så sparar vi dem i barnens egna portfolio mappar.
Vad gör du på tyska

Pedagogisk dokumentation i förskolan skolstart västerås stad
låg grund bokhylla
medlemskap företagarna
per naroskin barn
seb veckobrev råvaror

Dokumentation i förskolan Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet. Här hittar du förslag på hur du kan dokumentera med ett tydligt syfte och med olika metoder.

Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker Om Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans.


Niclas falkenbert
försiktighetsprincipen redovisning engelska

6 sep 2011 Varför går barnen på fritids, förskolan, skolan? Taguchi (1997)skriver på sid 15 i Varför Pedagogisk dokumentation? Allt förändringsarbete kräver 

Det här stödmaterialet kommer att utgå Pedagogisk dokumentation i förskolan En studie om pedagogers resonemang kring pedagogisk dokumentation i förskolan.