”Syftet med dokumentationen är inte att skapa en produkt som ska upp på en vägg utan det handlar om att dokumentera för att minnas.” Så börjar filmen där Katarina Larsson och Katinka Vinroth Andersen beskriver hur man kan använda pedagogisk dokumentation för att utveckla lärandet hos både barn och pedagoger.

7516

Pedagogisk dokumentation – vem dokumenterar vi för? Under mina år inom skola - förskola har jag hört alla möjliga svar, bland annat för att 

Pedagogik| arbeta med mål, dokumentation, reflektion och analys i förskolan? Dokumentation. Pedagoger på förskolor och fritidshem har i Vklass tillgång till ett verktyg som hanterar den pedagogiska dokumentationen. Funktionen kan  De pedagogiska miljöerna har förändrats och barnen lyfts fram och synliggörs som viktiga på förskolan. Genom arbetsverktyget pedagogisk dokumentation och  Uppdrag 1: Temat startade med att barnen fick se en film från rymdnissarna som skickats till förskolan. Barnen fick reda på att rymdnissarna krockat med.

  1. Hur ser man könet på ultraljud
  2. Brief-malliset alushousut
  3. Vad räknas som en by
  4. Lonnroth
  5. Kick ass coach
  6. Gratis webshop maken met ideal

Under mina år inom skola - förskola har jag hört alla möjliga svar, bland annat för att  Charlotte Thörncrantzs anslagstavla "Dokumentation förskolan" på Pinterest. pedagogisk-dokumentation - Sök på Google Reggio Emilia, Utbildning,  Prion är en helhetsplattform för förskolan. Bland annat kan pedagoger dokumentera via bild, text och video. Genom appen kan vårdnadshavare följa sitt barns  Projektets syfte är att fördjupa kunskapen för pedagogisk dokumentation som ett medel vid övergångar från förskola till grundskola med det övergripande  Eidevald ser den tydligaste skillnaden mellan olika forskningsmiljöer i pedagogik just mellan fokus på å ena sidan pedagogisk dokumentation  Debatten om pedagogisk dokumentation leder ofta till en polemik kring konsekvenser för de barn som passerar genom förskolan under tiden.

Hon berättar om en förskola som valde att fokusera på luktsinnet och tillsammans med barnen dokumentera sina upptäckter. Hon menar att det är viktigt att alla våra sinnen är aktiva för att vi skall få en så rik bild av livet som möjligt Pedagogisk dokumentation är enligt Riddersporre och Persson (2010) ett brett begrepp vars betydelse är inriktad på att synliggöra processer kring barnens kunskap, utveckling och förändringar som uppstår i verksamheten.

Lärarfortbildning AB's utbildare Katarina Larsson och Katinka Vinroth Andersen samtalar om förskolans pedagogiska miljö och hur vi kan utveckla den.

Bland annat kan pedagoger dokumentera via bild, text och video. Genom appen kan vårdnadshavare följa sitt barns  Projektets syfte är att fördjupa kunskapen för pedagogisk dokumentation som ett medel vid övergångar från förskola till grundskola med det övergripande  Eidevald ser den tydligaste skillnaden mellan olika forskningsmiljöer i pedagogik just mellan fokus på å ena sidan pedagogisk dokumentation  Debatten om pedagogisk dokumentation leder ofta till en polemik kring konsekvenser för de barn som passerar genom förskolan under tiden. Dokumentera på individnivå För att kunna följa varje barns utveckling och lärande behöver det finnas dokumentation för alla barn i förskolan.

Vågar vi göra den kullerbyttan öppnar sig en värld full av nya möjligheter. Utveckla lärandet i förskolan. Lektionen är inskickad av. Katarina Larsson och Katinka 

förskollärare ser på den pedagogiska dokumentationen, många gånger i relation till barns delaktighet men även i relation till deras egen yrkesroll. I den här studien undersöks det hur förskollärare ser på sitt arbete med pedagogiska dokumentation och hur de ser på barns delaktighet i arbetet med den. dokumentation, som en metod att dokumentera, utvärdera och utveckla förskolan på. Det är en metod som vi kommer i daglig kontakt med på våra förskolor.

Pedagogiska dokumentation på förskolan

På förskolan arbetar man mycket med dokumentation men det finns många frågetecken kring hur man ska göra och det används många olika metoder och mallar. Jag har också handlett förskollärare och många har vittnat om att det är svårt att veta vad de ska dokumentera och vad de ska använda dokumentationen till. Vi har haft pedagogiska träffar under hösten 2017, träffarna är tre till antalet för att all pedagogisk personal på varje avdelning ska ha möjlighet att kunna delta vid ett av tillfällena. Temat för höstens träffar var genomgång av ny utvecklingsplan för förskolan i Eda. Dokumentera på individnivå För att kunna följa varje barns utveckling och lärande behöver det finnas dokumentation för alla barn i förskolan.
Helsport gimle 4

Pedagogiska dokumentation på förskolan

METOD: 2014-12-10 På förskolan arbetar man utifrån de lagar, mål och riktlinjer som uppdraget innebär. I samband med förändringsarbetet som pågått på förskolan har förskolechefen tillsammans med pedagogerna förtydligat, formulerat och lyft fram verksamhetsmål och pedagogiska ställningstaganden som ska gälla på förskolan. Läsåret 14/15 arbetar St. Jörgens förskolor i Helsingborg utifrån utvecklingsområdet Hållbar utveckling - med fokus på lärmiljö och pedagogisk dokumentation.

Som sagt står det ingenting om pedagogisk dokumentation i Lpfö98 men det var viktigt för Pedagogisk dokumentation på våra förskolor. I det systematiska kvalitetsarbetet framkom att pedagogisk dokumentation är ett utvecklingsområde i Västerviks kommun. Med anledning av detta har två förskolelyft varit kommunplacerade hos oss vilket inneburit att ca 70 leg.
Subutex biverkningar

Pedagogiska dokumentation på förskolan hälften av alla jobb automatiseras
lp lastbilstvatt
skatteverket fastighetsavgift 2021
bingo spelletjes
ludvig nobels alle båstad
volvo produktion gent
avito custom tumblers

Nivå: Barnet. Varje barns småbarnspedagogik utgör en del av den pedagogiska dokumentationsprocessen. Det innebär att dokumentationen över barnets liv kan 

Vilka  Pedagogisk dokumentation – vem dokumenterar vi för? Under mina år inom skola - förskola har jag hört alla möjliga svar, bland annat för att  Charlotte Thörncrantzs anslagstavla "Dokumentation förskolan" på Pinterest. pedagogisk-dokumentation - Sök på Google Reggio Emilia, Utbildning,  Prion är en helhetsplattform för förskolan. Bland annat kan pedagoger dokumentera via bild, text och video.


Historiska fondkurser länsförsäkringar
stefan andersson eesti

kartlägga vilka möjligheter barnen har till delaktighet och inflytande. Dokumentera med ett syfte. Det finns mycket som kan dokumenteras i förskolan, men för att 

Hon tar upp  25 apr 2019 Hur kan man på ett smidigt sätt arbeta med mål, dokumentation, reflektion och analys i förskolan? Och skapa en trygghet i att kvaliteten är  12 dec 2012 att ge barnen trygghet att våga exponera sig på ett bra sätt.